Gammelboningvägen 8, Järdraås

Länk till herrgårdens hemsida > Jädraås herrgård

Jadraas herrgard

Jädraås herrgård ligger intill vattnet och har egen biodling