Ockelbo Bi höll bland annat i följande kurs under hösten