I sommar kommer Ockelbo Bi att delta i Eko-torgets expo på Wij Trädgårdar i Ockelbo. Läs mer om expon på -> Expo Eko-torget 2020

Den planerade kursen, under sommaren  i att koka salvor på Eko-torget, kommer att skjutas fram på grund av Coronapandemin. Nytt datum meddelas när det blir aktuellt.