Här läggs löpande upp information om en viss blomma som är aktuell för var månad under året.

 

Kryddväxter blommar sent på säsongen och har nektar och pollen till bin och humlor och andra insekter. Timjan/backtimjan och oregano är kryddväxter som väldigt många små blommor.

Backtimjan eller timjan blommar juli – september och ger mycket nektar och en del pollen.
Oregano (kungsmynta) blommar juli – september och ger mycket nektar och lite pollen.

Backtimjan och timjan används som krydda eller som medicinalväxt. Som medicinalväxt kan de användas vid akut eller kronisk luftvägskatarr, hosta, influensa och andra luftvägsinfektioner. Tag 2 teskedar ört per kopp, slå hett vatten över, låt dra i 5 minuter, sila och drick under några veckor.

Källor:
Bitidningen nr 5, 2015
Junebys medicinalväxter, 1984

 

Backtimjan

Blommande backtimjan

 

Backtimjan

Blommande oregano (kungsmynta)

 

 

 

Det finns många ängsblomster och några är humleblomster, ängsklocka, prästkrage, rödklöver och käringtand.

Bin, humlor, fjärilar och andra insekter behöver växterna för att leva och växterna är fina att titta på. Vi människor behöver i vår tur bin, humlor, fjärilar och andra insekter för att leva.

Lämna en bit gräsmatta oklippt och låt det bli en äng så gör du en insats! Allt eftersom sommaren går kommer det att växa upp ängsblommor som blåklocka och rödklöver i det oklippta. Man kan också så in ängsfröer. Tänk på att skaffa frö från svenska växter och leverantörer så de passar för våra insekter!

Blåklockan (ängsklockan) blommar i juli – september och har en del nektar och pollen till insekterna.
Käringtand blommar i juni – augusti och har en del nektar och en del pollen med mycket protein i.
Rödklöver blommar maj – augusti och har mycket nektar och pollen med högt biologiskt värde.

När blommorna vissnat så slår du, eller klipper, ner ängen och låter det slagna ligga i några dagar innan du tar bort det. Då fröar blommorna av sig – med sikte på nästa sommar!

Lycka till!

Blåklocka

Ängsklocka (blåklocka)

 

Maskrosen är mycket viktig mat för bin och andra insekter nu. Om du absolut vill ta bort maskrosorna dem så låt dem få blomma först så att det mycket näringsrika pollenet som har ett högt biologiskt värde och också den mycket näringsrika nektarn kan få bli mat för insekterna.

När min mamma växte upp hörde hon en fågel som heter kornknarren på åkrarna. Jag har varken hört eller sett den. Och den har minskat kraftigt i antal jämfört med för knappt hundra år sedan. Den föredrar marginalområden inom jordbrukslandskapet med mer ålderdomliga och småskaliga brukningsmetoder vilka inte är så vanliga längre.

Kanske kan bin och insekter få bättre förhållanden om vi inte klipper bort alla maskrosor utan låter dem få äta det de behöver innan vi klipper bort dem.

Man kan också använda späda maskrosblad i sallader och själv få näring.

Källor:
Bitidningen nr 5, 2015
https://artfakta.artdatabanken.se/taxon/100044

Bi i maskros webb

Ett bi som äter i en maskros och samtidigt pollinerar

 

Sälgen är en livsviktig växt för bina under tidig vår, innan andra växter börjat blomma. Sälgen finns i många sorter och både som träd och buske. Den blommar under april-maj och innehåller stora mängder både nektar och pollen. Det pollen som sälgen har är av högt biologiskt värde för bin och andra insekter. Det är hanträden, de som blommar med gul färg, som ger nektar och pollen.
Sälg ses ju som sly på vissa ställen och om du ska ta bort sälg så spara några träd så att bina kan få nektar och pollen under tidig vår!
 

För oss människor är det dags att börja titta efter brännässlor! De inehåller många näringsämnen som vi behöver efter vintern. Ta ungefär en tesked torkad brännässla eller några blad av de späda färska nässlorna och koka i 5 minuter, sila av och drick som te.

Källor:
Bitidningen nr 5, 2015
Föredrag april 2014 om Växter vi erbjuder bina av Kirsten Jenssen, Länsstyrelsen Hallands län
Junebys medicinalväxter, 1984


salgApril - Sälg som blommar i Ockelbo

 

Ringblommor är fantastiska! Det kan finnas kvar några ringblommor i rabatten som inte gett upp ännu. De som ser fina ut går att använda till te.  Plocka tre-fyra blommor med någon centimeter kvar av stjälken och lägg i ett värmetåligt kärl. Koka upp vatten och häll det hett över blommoorna. Låt det dra i fem minuter, sila av det och drick! Ringblomsteet värmer gott!

De ringblommor som finns kvar nu kan man inte plocka för att torka och förvara eftersom de har stått ute i regn. Nästa sommar kan du plocka ringblommorna en dag när vädret är riktigt fint och torka dem luftigt så du har till nästa vinter!

 

November - Plocka de ringblommor som är kvar och använd i till te - Ockelbo Bi

November - Plocka de ringblommor som är kvar och använd i till te

 

I  trädgårdens arbetskalender ur Stora hjälpredan från 1949 står för oktober:

"Höstplanetering av träd och buskar utföres efter lövfällningen. Lökplanteringen fortsättes. Löv krattas ihop och lägges på komposten eller förvaras i högar för täckning i november-december. Undvik onödig krattning, särskilt på sådana platser där örtvegetationen under träd och buskar är beroende av det ständigt förnyade lagret av jord efter förmultnade löv."

Plantera buskar och träd och lökväxter som ger bina pollen och honung och dig goda fruker och bär och vackra blommor!

Körsbärsträd - Oktober - plantera buskar och träd för nästa säsong - Ockelbo Bi

Oktober - plantera buskar och träd för nästa säsong!

 

Vitklöver

Vitklöver växer i gräsmattor, klippta gräsytor och vägkanter som blommar hela den senare delen av sommaren. Vitklöver är en mycket viktig växt för bin, humlor och andra insekter. Vitklövern ger mycket nektar och pollen. Pollenet innehåller dessutom mycket protein.

Vitklöver trivs bäst  i full sol och vill ha värme och hög luftfuktighet för att ge nektar.

Om du har mycket vitklöver i gräsmattan så låt en del stå kvar och växa till sig och vara mat för bin och humlor. Vid nästa klippning kan du klippa ner dem och lämna ett annat ställe på tillväxt.

Ett enkelt sätt att hjälpa pollinatörerna!

Källa: Bitidingen, nr 5, juni 2014, Sveriges biodlares riksförbund.

Månadens blomma - juli - vitklöver - Ockelbo Bi

Månadens blomma - juli - vitklöver

 

Gullris

Gullriset har en lång blomningstid och blommar tills det blir frost och innehåller pollen och en del nektar. Det gör att den är en viktig växt för bin och andra pollinatörer eftersom den blommar när många andra växter är utblommade (i synnerhet i år när det varit torrt och mycket blommat ut tidigt).

Det finns en vildväxande sort i Sverige (Soliago virgaurea). De som vi vanligtvis odlar i trädgården är kanadensiskt gullris (Solidago canadensis) och höstgullris (Solidago gigantea). De odlade sorterna sprider sig lätt och det finns flera olika sorters gullris och många korsningar mellan dem.

Källa: Bitidningen 7/8, 2013 och Bitidningen 9, 2016

Månadens blomma - gullris - augusti - Ockelbo Bi

Månadens blomma – augusti – gullris

 

Ljung - september

Ljungen (Calluna Vulgaris) förekommer i hela landet och är en hedväxt. När den uppträder i skogar och ängsbackar visar den att marken är mager.

Den blommar under augusti och september månad och innehåller mycket nektar men lite pollen. Det pollen som finns har högt biologiskt värde för bin och andra insekter.

Honung från ljung är mörkare och mer smakrik än ljus sommarhonung.

Källa: Vår flora i färg 1 Fanerogamer, Ivar Elvers, 1985 och Bitidningen nr 5, 2014.

Månadens blomma – september – ljung - Ockelbo Bi

Månadens blomma – september – ljung