Här läggs löpande upp information om en viss blomma som är aktuell under året.