I  trädgårdens arbetskalender ur Stora hjälpredan från 1949 står för oktober:

"Höstplanetering av träd och buskar utföres efter lövfällningen. Lökplanteringen fortsättes. Löv krattas ihop och lägges på komposten eller förvaras i högar för täckning i november-december. Undvik onödig krattning, särskilt på sådana platser där örtvegetationen under träd och buskar är beroende av det ständigt förnyade lagret av jord efter förmultnade löv."

Plantera buskar och träd och lökväxter som ger bina pollen och honung och dig goda fruker och bär och vackra blommor!

Körsbärsträd - Oktober - plantera buskar och träd för nästa säsong - Ockelbo Bi

Oktober - plantera buskar och träd för nästa säsong!