Det finns många ängsblomster och några är humleblomster, ängsklocka, prästkrage, rödklöver och käringtand.

Bin, humlor, fjärilar och andra insekter behöver växterna för att leva och växterna är fina att titta på. Vi människor behöver i vår tur bin, humlor, fjärilar och andra insekter för att leva.

Lämna en bit gräsmatta oklippt och låt det bli en äng så gör du en insats! Allt eftersom sommaren går kommer det att växa upp ängsblommor som blåklocka och rödklöver i det oklippta. Man kan också så in ängsfröer. Tänk på att skaffa frö från svenska växter och leverantörer så de passar för våra insekter!

Blåklockan (ängsklockan) blommar i juli – september och har en del nektar och pollen till insekterna.
Käringtand blommar i juni – augusti och har en del nektar och en del pollen med mycket protein i.
Rödklöver blommar maj – augusti och har mycket nektar och pollen med högt biologiskt värde.

När blommorna vissnat så slår du, eller klipper, ner ängen och låter det slagna ligga i några dagar innan du tar bort det. Då fröar blommorna av sig – med sikte på nästa sommar!

Lycka till!

Juni och juli - Lämna en bit gräsmatta oklippt och låt det bli en äng så gör du en insats för bin, humlor, fjärilar och andra insekter, bild på blåklocka, ängsklocka - Ockelbo Bi

Ängsklocka (blåklocka)