Vitklöver

Vitklöver växer i gräsmattor, klippta gräsytor och vägkanter som blommar hela den senare delen av sommaren. Vitklöver är en mycket viktig växt för bin, humlor och andra insekter. Vitklövern ger mycket nektar och pollen. Pollenet innehåller dessutom mycket protein.

Vitklöver trivs bäst  i full sol och vill ha värme och hög luftfuktighet för att ge nektar.

Om du har mycket vitklöver i gräsmattan så låt en del stå kvar och växa till sig och vara mat för bin och humlor. Vid nästa klippning kan du klippa ner dem och lämna ett annat ställe på tillväxt.

Ett enkelt sätt att hjälpa pollinatörerna!

Källa: Bitidingen, nr 5, juni 2014, Sveriges biodlares riksförbund.

Månadens blomma - juli - vitklöver - Ockelbo Bi

Månadens blomma - juli - vitklöver

 

Gullris

Gullriset har en lång blomningstid och blommar tills det blir frost och innehåller pollen och en del nektar. Det gör att den är en viktig växt för bin och andra pollinatörer eftersom den blommar när många andra växter är utblommade (i synnerhet i år när det varit torrt och mycket blommat ut tidigt).

Det finns en vildväxande sort i Sverige (Soliago virgaurea). De som vi vanligtvis odlar i trädgården är kanadensiskt gullris (Solidago canadensis) och höstgullris (Solidago gigantea). De odlade sorterna sprider sig lätt och det finns flera olika sorters gullris och många korsningar mellan dem.

Källa: Bitidningen 7/8, 2013 och Bitidningen 9, 2016

Månadens blomma - gullris - augusti - Ockelbo Bi

Månadens blomma – augusti – gullris